ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Από το Εγώ στο Εμείς!

Οι θεραπείες σε ατομικό επίπεδο ενισχύουν τις δεξιότητες, παρεμβαίνουν στις δυσκολίες του ατόμου και το βοηθάνε να κατανοήσει την μοναδικότητα του, τα προτερήματα του και τα ελλείμματά του. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω παίρνουν μια διαφορετική διάσταση όταν το άτομο αυτό εισάγεται σε μια θεραπευτική ομάδα. Εκεί συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, μοιραζόμαστε σκέψεις, συναισθήματα και ώρες διασκέδασης και αποκτούμε ένα κοινό όραμα!Το να ανήκει κανείς σε μια ομάδα βοηθάει στην αποδοχή του εαυτού του, αλλά και της διαφορετικότητας, καθώς ως μονάδα έρχεται αντιμέτωπος με διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές οπτικές και διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης! Στην “αμπάριζα” δημιουργούμε θεραπευτικά ομαδικά προγράμματα σε όλες τις ειδικότητες, με βάση τις ανάγκες, το αναπτυξιακό και ηλικιακό επίπεδο των παιδιών. Κάθε ομάδα δημιουργείται με σχολαστικότητα και με στόχο να έχει νόημα για το κάθε μέλος της ξεχωριστά! Όλα τα μέλη εξοπλιζόμαστε με συνέπεια & δέσμευση και μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και ασφάλειας, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας ! 

Ανοίξτε ολόκληρο το άρθρο Κλείστε το άρθρο

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΤΟΧΟ: 

 • την διαμόρφωση υγιέστερης δομής του εφήβου
 • την διαμόρφωση και εξέλιξη της ταυτότητας του
 • την αποδοχή των χαρακτηριστικών του
 • την αποδοχή των αλλαγών που επέρχονται 
 • την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων 
 • την ανάληψη ευθυνών 
 • την ανάπτυξη της αυτονομίας 
 • την αποδοχή των συνεπειών της συμπεριφοράς του
 • την ουσιαστική έκφραση 
ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Πιο συγκεκριμένα, βασικό στόχο των ομάδων αποτελεί η ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που χρειάζεται το παιδί για να μπορέσει να ενταχθεί και να δρα λειτουργικά στο οικογενειακό, το σχολικό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Επιμέρους στόχοι των ομάδων αποτελούν:

 • η ενίσχυση της συνεργασίας & του σεβασμού των άλλων 
 • η συμμόρφωση με τους κανόνες της ομάδας
 • η ανάπτυξη της υπευθυνότητας
 • η διεκδίκηση
 • η επίλυση συγκρούσεων
 • η έναρξη και διατήρηση διαλόγου
 • η λήψη αποφάσεων
 • ο αυτοέλεγχος
 • η αναγνώριση, λειτουργική έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων
 • η καλλιέργεια ενσυναίσθησης
 • η ανάπτυξη/ενίσχυση της λεκτικής επικοινωνίας
 • η ενίσχυση δεξιοτήτων παιχνιδιού 
 • Μη κατευθυνόμενες ομάδες
 • Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας
 • Ελεύθερη αλληλεπίδραση και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών
 • Οι λογοθεραπευτές λειτουργούν υποστηρικτικά
 • Δίνεται έμφαση στην διασκέδαση και στην χαρά της συνύπαρξης με άλλους
 • Πραγματοποιούνται και σε εξωτερικούς χώρους
 • Κατευθυνόμενες ομάδες
 • Για παιδιά που έχουν παρακολουθήσει ατομικό λογοθεραπευτικό πρόγραμμα
 • Γενίκευση των εξατομικευμένων στόχων που τέθηκαν στο ατομικό πρόγραμμα
 • Διασκεδαστικές ομαδικές δραστηριότητες που προωθούν και εξελίσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία
 • Δημιουργία σχέσεων 
 • Χαρά και διασκέδαση

Οι θεματολογίες & ημερομηνίες των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων ανακοινώνονται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς και η συμμετοχή αφορά την επόμενη σχολική χρονιά.  

Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες περιέχουν: 

 • Μάθηση & Ψυχολογία 
 • Συγκεκριμένη θεματολογία 
 • Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Προσέγγιση
 • Ενημέρωση & Δεξιότητες Διαχείρισης 
 • Βιωματικές ασκήσεις 
 • Συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 
 • Περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΣΘ) ΚΑΙ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Στις ομάδες γονέων,  δίνεται η ευκαιρία:

 • επικοινωνίας των γονέων με άλλους γονείς 
 • ανταλλαγής σκέψεων, συναισθημάτων και προβληματισμών
 • μοιράσματος των κοινών ανησυχιών, αλλά και θετικών συναισθημάτων
 • ανάπτυξης ισχυρών δεσμών μεταξύ των γονέων,
 • ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των μελών
 • κοινωνικής δικτύωσης
 • Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
 • Συχνότητα συνήθως μία φορά την εβδομάδα και διάρκεια 45- 60 λεπτών.
 • Προτείνεται για την γενίκευση στόχων, την αύξηση επιπέδου δυσκολίας, την εξάσκηση δεξιοτήτων σε πολυαισθητηριακό περιβάλλον που θυμίζει το σχολικό πλαίσιο.
 • Χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις, όπως, αισθητηριακή ολοκλήρωση, κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne, κυκλικό πρόγραμμα (sensory circuit), CBD (Cognitive Behavior Drama).
1ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Κατά την αρχική επικοινωνία ο γονιός απευθύνεται στην "αμπάριζα" είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email. Στην πρώτη επικοινωνία ζητούνται πληροφορίες σχετικά με το αίτημα των γονιών και καθορίζεται μια πρώτη συνάντηση με τις υπεύθυνες του χώρου.
2ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Στην πρώτη συνάντηση γνωριζόμαστε μόνο με τους γονείς, ώστε να ενημερωθούμε και να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες (ιατρικό και αναπτυξιακό ιστορικό) του παιδιού/ εφήβου και τις παρούσες δυσκολίες. Κατά την λήψη ιστορικού είναι σημαντική η προσκόμιση (αν υπάρχουν), όλων των εγγράφων (αξιολογήσεων, γνωματεύσεων κλπ)του παιδιού/ εφήβου. Γίνεται πλήρης ενημέρωση για την διαδικασία αξιολόγησης του παιδιού/ εφήβου που θα ακολουθήσει και δίνονται ερωτηματολόγια για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του.
3ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αφού αποσαφηνιστεί το αίτημα, το παιδί/έφηβος προσέρχεται για να αξιολογηθεί από μία ή παραπάνω ειδικότητες. Η αξιολόγηση διαρκεί περίπου 1,5 ώρα και περιλαμβάνει την χορήγηση σταθμισμένων και μη εργαλείων.
4ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σε μία τρίτη συνάντηση, προσέρχονται μόνο οι γονείς προκειμένου να τους παραδοθεί εγγράφως η αξιολόγηση και να συζητηθούν τα ευρήματα αυτής, αλλά και οι θεραπευτικές προτάσεις.
5ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, το παιδί εντάσσεται στο αντίστοιχο θεραπευτικό πρόγραμμα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και τόσο η συχνότητα, όσο και η διάρκεια καθορίζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού/εφήβου.
6ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μετά την έναρξη του θεραπευτικού προγράμματος, δημιουργούνται εξατομικευμένοι στόχοι για την πορεία του παιδιού/εφήβου. Η στοχοθεσία επαναξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους γονείς προκειμένου να υπάρξει επαρκής ενημέρωση, επικοινωνία και συζήτηση για την πορεία και την έκβαση των θεραπειών.
7ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, το παιδί/ έφηβος επαναξιολογείται, προκειμένου να διερευνηθεί η έκβαση των θεραπευτικών στόχων που είχαν τεθεί. Αυτή την χρονική περίοδο, προτείνεται είτε συνέχιση, είτε αναπροσαρμογή ή και ολοκλήρωση των θεραπευτικών προγραμμάτων.

8ΛΗΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι θεραπευτικοί στόχοι ενός παιδιού/εφήβου μπορεί να κατακτηθούν σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο με την σύμφωνη γνώμη γονέων και θεραπευτών.