Back Close
Συμβουλευτική γονέων
Συμβουλευτική Υποστήριξη και Ψυχοεκπαίδευση Γονέων/Οικογένειας 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα θεραπευτικά οφέλη, από τη θεραπευτική εργασία με παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μεγιστοποιούνται όταν στον θεραπευτικό τους πρόγραμμα εμπλέκονται και οι γονείς τους.

Η συνεργασία των γονέων με τους θεραπευτές του παιδιού, η ενεργητική τους συμμετοχή και η συνειδητή υποστήριξη της θεραπευτικής διαδικασίας του παιδιού ενισχύει, επιταχύνει και ομαλοποιεί την πορεία προς τους ζητούμενους στόχους. Ο ψυχοθεραπευτής της Διεπιστημονικής Ομάδας, που αναλαμβάνει τη Συμβουλευτική των γονέων, για να είναι σε θέση να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο θεραπευτικό πλαίσιο και την οικογένεια, διατηρεί, αφενός μεν σταθερή και στενή συνεργασία με τον/τους θεραπευτές, αφετέρου συντονίζει τακτικές συναντήσεις με τους γονείς «ολοκληρώνοντας το κύκλωμα» ροής της πληροφορίας, προς όφελος όλων και κυρίως του παιδιού/εφήβου.

Η εμπλοκή των γονέων στο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού μπορεί αρχικά να περιλαμβάνει συνεδρίες ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η Ψυχοεκπαίδευση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία, οι γονείς και οι σημαντικοί άλλοι ενός παιδιού που αντιμετωπίζει ψυχικά, ψυχολογικά, νοητικά ή/και αναπτυξιακά ζητήματα, ενημερώνονται  για την συμπτωματολογία της διαταραχής που παρουσιάζει το παιδί τους, τα χαρακτηριστικά της, τα αίτια και τους εναλλακτικούς τρόπους παρέμβασης. Εκπαιδεύονται ως προς την διάγνωση του παιδιού και καταφέρνουν να αντιληφθούν τη φύση των δυσκολιών, καθώς και τις επιπτώσεις αυτών στην καθημερινότητά του. Έτσι, είναι σε θέση να καταλαβαίνουν καλύτερα τί ακριβώς συμβαίνει στο παιδί τους σε ποικίλες περιπτώσεις, έχουν ρεαλιστικότερες προσδοκίες και είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τις βασικές αρχές του θεραπευτικού προγράμματος, την πρόγνωση και τον χρονικό ορίζοντα της εκάστοτε παρέμβασης. 

Επίσης, οι γονείς μπορούν να ζητήσουν ενημέρωση για συγκεκριμένες συμπεριφορές και καταστάσεις που τους προβληματίζουν και για ποικίλα αναπτυξιακά προβλήματα του παιδιού, προβλήματα συμπεριφοράς, άγχους, ύπνου, προσαρμογής και κοινωνικοποίησης.

Η Συμβουλευτική είναι η συνεργασία των γονέων με έναν ψυχοθεραπευτή, με σκοπό να βοηθήσουν στην βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του παιδιού και κατά συνέπεια της συμπεριφοράς του. Παρά την ονομασία της, η Συμβουλευτική δεν είναι «μάθημα», ούτε μια σειρά συμβουλών. Όντως, ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να δώσει κάποιες συμβουλές για ορισμένα θέματα, όμως αυτό αποτελεί ένα μόνο μέρος της διαδικασίας. Στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής, οι γονείς υποστηρίζονται στο ρόλο τους, εκπαιδεύονται σε δεξιότητες και διευκολύνονται στο να επεξεργαστούν επώδυνα βιώματα και συναισθήματα. Οι γονείς φέρνουν προς συζήτηση τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με το παιδί και γίνεται προσπάθεια να δοθεί ένα νόημα στη συμπεριφορά του. Συχνά, ο ψυχοθεραπευτής προσφέρει μια άλλη ερμηνεία από αυτήν προς την οποία σκέφτονται οι γονείς.  Αυτή «η νέα ματιά» μπορεί να ανοίξει εναλλακτικούς τρόπους θεώρησης και αντιμετώπισης του παιδιού από τους γονείς του. Αλλάζοντας στάση οι γονείς, αλλάζει και το παιδί, εφόσον σε κάθε οικογένεια, υπάρχει αλληλεπίδραση των μελών της.  Η συναισθηματική κατάσταση γονέων και παιδιών είναι συγκοινωνούντα δοχεία και συνάδουν με την συνολική πρόοδο του παιδιού.

Η Ψυχοεκπαίδευση και η Συμβουλευτική των γονέων θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης και σύγχρονης θεραπευτικής παρέμβασης, καθώς οι γονείς μαθαίνουν να συμμετέχουν ενεργά στη θεραπευτική διαδικασία, ενώ οι δεξιότητες που διδάσκονται τα παιδιά στις ατομικές τους συνεδρίες γενικεύονται καλύτερα, καθώς οι γονείς γνωρίζουν το γιατί αλλά και το πώς να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές που προτείνονται από τους θεραπευτές και έτσι να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση των δυσκολιών των παιδιών τους.

Η συχνότητα των συμβουλευτικών συνεδριών είναι συνήθως 4 ή 2 το μήνα. Είναι σημαντική η συνεύρεση και των δύο γονέων προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συμβουλευτική γονέων στην «αμπάριζα» βασίζεται στο Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό Μοντέλο και σε λοιπές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Συνεδριών Συμβουλευτικής Γονέων: Αμαλία Χαρίση.Ψυχολόγος, MSc, ΓΣΘ Ψυχοθεραπεύτρια (CBT), Εξειδίκευση στην Θεραπεία μέσω Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) και στην Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT), πιστοποιημένη στην αξιολόγηση & αποκατάσταση Μαθησιακών δυσκολιών, πιστοποιημένη σε ποικίλα προγράμματα ειδικής αγωγής. 
Ανοίξτε ολόκληρο το άρθροΚλείστε το άρθρο
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής, οι γονείς:

  • υποστηρίζονται στο ρόλο τους
  • εκπαιδεύονται σε δεξιότητες 
  • διευκολύνονται στο να επεξεργαστούν επώδυνα βιώματα και συναισθήματα.
  • φέρνουν προς συζήτηση τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με το παιδί
  • έρχονται σε επαφή με μια άλλη ερμηνεία από αυτήν προς την οποία σκέφτονται   
  • μπορεί να ανοίξουν εναλλακτικούς τρόπους θεώρησης και αντιμετώπισης του παιδιού