ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ειδικές υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους

Σταθερό στόχο μας αποτελεί η διαρκής ενημέρωση, η γνώση νέων επιστημονικών δεδομένων και η συνεχιζόμενη εξειδίκευση σε θεραπευτικά προγράμματα και προσεγγίσεις.  Τα σύγχρονα δεδομένα εφαρμόζονται τόσο στις θεραπευτικές μας παρεμβάσεις, όσο και στις αξιολογήσεις των παιδιών/ εφήβων, που επιθυμούμε να είναι ενδελεχείς, εμπεριστατωμένες και κατανοητές. 

 

 

 

Ανοίξτε ολόκληρο το άρθρο Κλείστε το άρθρο
 • Παρέμβαση εστιασμένη στην ΔΑΦ & σε λοιπές Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Θεραπεία μέσω Ενσυνειδητότητας 
 • Θεραπεία Αποδοχής & Δέσμευσης 
 • Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
 • Ανάπτυξη & Βελτίωση των δεξιοτήτων σίτησης

Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής

 • Αναπτύσσει την επίγνωση του σώματος (ιδιοδεκτικότητα)
 • Αναπτύσσει την αντίληψη του ρυθμού
 • Καλλιεργεί την αντίληψη του χώρου (κιναισθησία)
 • Καλλιεργεί μουσικές έννοιες
 • Ενισχύει την ελεύθερη έκφραση

 

Πρόγραμμα Yoga

 • Βελτιώνει την ρύθμιση του επιπέδου διέγερσης και της υπερκινητικότητας
 • Ενισχύει την ικανότητα συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής
 • Ενδυναμώνει και τονώνει τους μυς
 • Βελτιώνει την ισορροπία και τον συντονισμό
 • Παρέχει ένα ασφαλές μη-ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • Εποπτείες για Ψυχολόγους/ Ψυχοθεραπευτές 
 • Εποπτείες για Λογοθεραπευτές 
1ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατά την αρχική επικοινωνία ο γονιός απευθύνεται στην "αμπάριζα" είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email. Στην πρώτη επικοινωνία ζητούνται πληροφορίες σχετικά με το αίτημα των γονιών και καθορίζεται μια πρώτη συνάντηση με τις υπεύθυνες του χώρου.
2ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Στην πρώτη συνάντηση γνωριζόμαστε μόνο με τους γονείς, ώστε να ενημερωθούμε και να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες (ιατρικό και αναπτυξιακό ιστορικό) του παιδιού/ εφήβου και τις παρούσες δυσκολίες. Κατά την λήψη ιστορικού είναι σημαντική η προσκόμιση (αν υπάρχουν), όλων των εγγράφων (αξιολογήσεων, γνωματεύσεων κλπ)του παιδιού/ εφήβου. Γίνεται πλήρης ενημέρωση για την διαδικασία αξιολόγησης του παιδιού/εφήβου που θα ακολουθήσει και δίνονται ερωτηματολόγια για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του.
3ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αφού αποσαφηνιστεί το αίτημα, το παιδί/ έφηβος προσέρχεται για να αξιολογηθεί από μία ή παραπάνω ειδικότητες. Η αξιολόγηση διαρκεί περίπου 1,5 ώρα και περιλαμβάνει την χορήγηση σταθμισμένων και μη εργαλείων.
4ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σε μία τρίτη συνάντηση, προσέρχονται μόνο οι γονείς προκειμένου να τους παραδοθεί εγγράφως η αξιολόγηση και να συζητηθούν τα ευρήματα αυτής, αλλά και οι θεραπευτικές προτάσεις.

5ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, το παιδί/ έφηβος εντάσσεται στο αντίστοιχο θεραπευτικό πρόγραμμα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και τόσο η συχνότητα, όσο και η διάρκεια καθορίζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού/ εφήβου.
6ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μετά την έναρξη του θεραπευτικού προγράμματος, δημιουργούνται εξατομικευμένοι στόχοι για την πορεία του παιδιού/ εφήβου. Η στοχοθεσία επαναξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους γονείς προκειμένου να υπάρξει επαρκής ενημέρωση, επικοινωνία και συζήτηση για την πορεία και την έκβαση των θεραπειών.
7ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, το παιδί/ έφηβος επαναξιολογείται, προκειμένου να διερευνηθεί η έκβαση των θεραπευτικών στόχων που είχαν τεθεί. Αυτή την χρονική περίοδο, προτείνεται είτε συνέχιση, είτε αναπροσαρμογή ή και ολοκλήρωση των θεραπευτικών προγραμμάτων.
8ΛΗΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι θεραπευτικοί στόχοι ενός παιδιού/εφήβου μπορεί να κατακτηθούν σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο με την σύμφωνη γνώμη γονέων και θεραπευτών.