Back Close
Ομάδες Εργοθεραπείας
Η Εργοθεραπεία με παρέα είναι πάντοτε πιο διασκεδαστική……

Η φυσιολογία ενός παιδιού είναι να μεγαλώνει μέσα σε ένα πλαίσιο με άλλα παιδιά. Σε ένα πλαίσιο γεμάτο από ερεθίσματα, νέες ενδιαφέρουσες εμπειρίες και αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά. Έτσι λοιπόν η συμμετοχή του παιδιού σε μία ομάδα είναι μόνο ευεργετική αφού θυμίζει το φυσικό του περιβάλλον. Ένα ομαδικό πρόγραμμα Eργοθεραπείας αποτελείται από δύο έως τέσσερα παιδιά τα οποία εκτελούν δραστηριότητες παράλληλα, συνεργατικά ή εναλλάξ. Για λόγους ευκολίας το Εργοθεραπευτικό Ομαδικό Πρόγραμμα θα αναφέρεται ως ΕΟΠ.

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία, αλλά ούτε και ιδανική ηλικία συμμετοχής σε μία Εργοθεραπευτική ομάδα. Ένα παιδί μπορεί να συμμετέχει σε ομαδικό πρόγραμμα σε μικρή ηλικία  όπως για παράδειγμα σε ομάδα πρώιμης παρέμβασης (0-3 ετών). Όπως και ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας, επίσης μπορεί να συμμετέχει σε ένα ομαδικό πρόγραμμα με σκοπό την εξάσκηση του σε πιο πολύπλοκες δεξιότητες.

Πόσο συχνά χρειάζεται να πραγματοποιείται ένα ομαδικό Εργοθεραπευτικό πρόγραμμα;

Ένα ομαδικό πρόγραμμα πραγματοποιείται συνήθως μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί από 45 έως 60 λεπτά η συνεδρία. Στο ΕΟΠ, το παιδί μπορεί να συμμετέχει είτε επικουρικά, δηλαδή συμμετέχοντας σε ένα ατομικό και ένα ομαδικό πρόγραμμα την εβδομάδα, είτε μπορεί να συμμετέχει αποκλειστικά σε ομαδικό πρόγραμμα. 

Πότε προτείνεται ένα ΕΟΠ;

Ένα ΕΟΠ προτείνετε κυρίως για τους παρακάτω τρεις λόγους:

 1. Για την γενίκευση των ήδη κατακτημένων δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, ένα παιδί έχει μάθει να οργανώνεται μέσα στην αίθουσα όταν είναι μαζί με το θεραπευτή. Περιμένουμε αυτό να το δούμε να συμβαίνει και όταν είναι με ένα ακόμα άτομο στην ομάδα δηλαδή να γενικεύσει την ήδη κατακτημένη δραστηριότητα από δυαδικό σε ομαδικό επίπεδο.
 2. Για την αύξηση επιπέδου δυσκολίας σε σχέση με αυτά τα που απαιτούνται από το παιδί. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο ένα παιδί να ολοκληρώσει ένα παζλ μόνο του σε ένα τραπέζι, από το να πρέπει να συνεργαστεί και να ολοκληρώσει ένα παζλ μαζί με ένα άλλο παιδί, το οποίο μπορεί να του μιλάει εκείνη την ώρα ή να πρέπει να περιμένει την σειρά του και ούτω καθεξής.
 3. Για την εκπαίδευση του παιδιού στο να συμμετέχει ποιοτικά σε ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον που θυμίζει το σχολικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να μην δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε μία αίθουσα εργοθεραπείας μαζί με έναν ακόμα ενήλικα. Όμως σε ένα περιβάλλον το οποίο υπάρχουν περισσότεροι διασπαστικοί παράγοντες όπως φωνές παιδιών, παρεμβολές από τα άλλα μέλη της ομάδας και λοιπά τότε πιθανόν να δυσκολεύεται.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός ΕΟΠ;

Ένα ΕΟΠ έχει πολλά πλεονεκτήματα:

 • Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα.
 • Ενισχύεται η αυτοεκτίμηση τους αφού καταφέρνουν δραστηριότητες μπροστά σε έναν φίλο τους.
 • Το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται με αποτέλεσμα το παιδί να προετοιμάζεται καλύτερα.
 • Το περιβάλλον μέσα στην ομάδα θυμίζει περισσότερο το περιβάλλον ενός σχολείου άρα το παιδί είναι περισσότερο έτοιμο να εμπλακεί με επιτυχία σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο.
 • Ενισχύονται οι κοινωνικές του δεξιότητες για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που απαιτούνται αφού θα πρέπει να αλληλοεπιδράσει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
 • Το παιδί μαθαίνει με έναν φυσικό τρόπο αφού παρατηρεί τα υπόλοιπα μέλη και μαθαίνει συμπεριφορές και δεξιότητες μέσα από αυτά.
 • Το παιδί μαθαίνει τις αποδεκτές συμπεριφορές όπως το να μαζεύει, να ζητάει κάτι ευγενικά, να μοιράζεται, να επιλύει προβλήματα μέσα από την παρατήρηση και μίμηση.

Ποια είναι τα είδη δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα ομαδικό πρόγραμμα;

Τα είδη των δραστηριοτήτων είναι κυρίως τρία:

 1. Οι παράλληλες δραστηριότητες όπου τα μέλη εκτελούν παράλληλα ίδιες ή διαφορετικές δραστηριότητες σε καθιστή ή όρθια θέση και πρέπει να παραμένουν συγκεντρωμένα το κάθε παιδί στο δικό του έργο – εργασία.
 2. Οι δραστηριότητες εναλλάξ όπου τα παιδιά θα πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους για να παίξουν. Κάθε μέλος εκτελεί και ολοκληρώνει μία δραστηριότητα και μετά το επόμενο μέλος εκτελεί την ίδια δραστηριότητα με την σειρά ου έχει συμφωνηθεί.
 3. Οι συνεργατικές δραστηριότητες όπου τα παιδιά θα πρέπει να συνεργαστούν για να ολοκληρώσουν την ίδια δραστηριότητα μαζί.

Ποιοι είναι οι στόχοι ενός ΕΟΠ;

Οι στόχοι ποικίλουν ανάλογα το επίπεδο και την διάγνωση των παιδιών. Τα παιδιά που συμμετέχουν σε ένα ομαδικό πρόγραμμα μπορούν να έχουν παρόμοια στοχοθεσία μεταξύ τους ή τουλάχιστον έναν κοινό στόχο.

Ο βασικός στόχος του θεραπευτή είναι σταδιακά να απομακρύνεται (θέση “Brain Power”) και τα μέλη της ομάδας να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητά και ποιοτικά ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητές τους.

Ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε ένα ΕΟΠ;

Κατά την διάρκεια ενός ΕΟΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικιλία από τεχνικές και μεθόδους, ανάλογα τις ανάγκες της ομάδας. Οι βασικότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η μέθοδος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, η Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδος Sherborne, το κυκλικό πρόγραμμα Sensory Circuit, το CBD (Cognitive Behavior Drama) και άλλα.

 • Η μέθοδος Sherborne είναι μια κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος η οποία δίνει ίση έμφαση τόσο στην ανάπτυξη των σωματικών ικανοτήτων, όσο και στην ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργίας θετικών σχέσεων με άλλους μέσω κοινών κινητικών εμπειριών.
 • Το CBD (Cognitive Behavior Drama) συνδυάζει την τέχνη του θεάτρου με αρχές και τεχνικές από θεραπευτικές μεθόδους της ψυχολογίας, όπως η γνωσιακή και η συμπεριφορική. Τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν βιωματικά σε συναρπαστικές ιστορίες και να ξεπεράσουν μια σειρά δοκιμασίες με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
 • To Sensory Circuit είναι ένα ομαδικό κυκλικό αισθητικοκινητικό πρόγραμμα που βασίζεται στην μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (SI) και την Κίνηση. Ξεκινάει με δραστηριότητες οι οποίες ανεβάζουν το επίπεδο διέγερσης δηλαδή που «αφυπνίζουν» τα παιδιά, μετά ακολουθούν δραστηριότητες που οργανώνουν το σώμα και στο τέλος χαλαρωτικές δραστηριότητες που ηρεμούν το παιδί.
 • Η παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι μια μέθοδος που αποσκοπεί στη βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας μέσα από δραστηριότητες που προσφέρουν αισθητηριακά ερεθίσματα. Έτσι ώστε, μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα ερεθίσματα να καταγραφούν και να μορφοποιηθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 

Ανοίξτε ολόκληρο το άρθροΚλείστε το άρθρο
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
 • Συχνότητα συνήθως μία φορά την εβδομάδα και διάρκεια 45- 60 λεπτών.
 • Προτείνεται για την γενίκευση στόχων, την αύξηση επιπέδου δυσκολίας, την εξάσκηση δεξιοτήτων σε πολυαισθητηριακό περιβάλλον που θυμίζει το σχολικό πλαίσιο.
 • Χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις, όπως, αισθητηριακή ολοκλήρωση, κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne, κυκλικό πρόγραμμα (sensory circuit), CBD (Cognitive Behavior Drama).